O nás

Firma MYKOFOREST vznikla v roku 2004 pre potrebu výroby inokula (sadby, podhubia) húb. Počas nášho pôsobenia sme sa vyvíjali a rozšírili svoje portfólio a zameranie. Základným pilierom našej firmy je láska a vášen k hubám a tak aj pristupujeme k našej práci. Od roku 2004 sme rozšírili činnosť o uchovávanie čistých kultúr húb, založili vlastnú typovú zbierku mikroorganizmov MFTCC - (MYKOFOREST TYPE CULTURE COLLECTION). V súčasnej dobe máme vyše 300 druhov čistých kultúr jedlých, liečivých húb ako aj húb pre potreby výskumu a vývoja. Ich využitie je pre rôzne oblasti vedy (biotechnológie, farmáciu, potravinárstvo, lesníctvo, poľnohospodárstvo, ...). Spolupracujeme s najvýznamnejšími inštitúciami a mykológmi z celého sveta, táto spolupráca nám umožňuje sa naďalej rozvíjať, získavať nové informácie a poznatky, vďaka ktorým vieme dosiahnuť tú najvyššiu kvalitu našich výrobkov. V spolupráci s vysokými školami, výskumnými inštitúciami neustále skúmame rôzne druhy húb a ich účinky, nachádzame nové poznatky pre ich rozsiahlejšie využitie. Využívame najmodernejšie poznatky v oblasti vedy a výskumu, používame najmodernešie laboratórne vybavenie /prístroje pre analýzu ako HPLC, NMR, MALDI ... /. Neustále sa zdokonalujeme a vyvíjame, aby sme robili veci stále lepšie.

Experiment čistých kultúr.jpgMonascus purpureus on ME agar.jpgMaterské kultúry húb.jpgGanoderma lucidum - Reishi.jpgHliva ustricovitá - Pleurotus ostreatus.jpg

Poskytujeme poradenstvo v oblasti pestovania húb. 

Dodávame technológiu pre pestovanie húb. 


Vyrábame sadbu jedlých a liečivých druhov húb

  • pre produkciu jedlých druhov húb 
  • pre produkciu liečivých druhov húb

Vyrábame sadby a produkty špeciálnych druhov húb pre využitie a výskum

  • na obnovenie poškodeného ekosystému (rádioaktívne, chemické, mikrobiologické a ropné znečistenie)
  • na výskum a ochranu lesa v lesnom hospodárstve
  • na ochranu a podporu rastu rastlín, ekopoľnohospodárstvo - BIO produkcia
  • na spracovanie odpadov
  • na rozklad ropy a ropných produktov
  • na rozklad chemických látok napr. pesticídov a zložitých organických a anorganických molekúl

 

Spolupracujeme:


Európa:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v NITRE
FAKULTA biotechnológie a potravinárstva
SlovenskoTechnická univerzita vo Zvolene
Lesnícka Fakulta
Slovensko
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Ústav farmaceutickej chémie
Katedra chémie, biochémie a biofyziky
SlovenskoTavria State Agrotechnological University
Story and Processing of agricultural products
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Zaporiz'ka oblast, Melitopol
Ukrajina


Amerika:

Aloha Medicinals Inc.
Carson City
Nevada
USAÁzia:

Fujian Academy of Agricultural Sciences
Institute of Edible Fungi
福建省农业科学院食用菌研究所
Privincia Fujian, Fuzhou
China


Shanghai Academy of Agricultural Science
Edible Fungi Institute
上海市农业科学院食用菌研究所
Shanghai
China